vrijwaring

Deze site is eigendom van JOHAN LAETHEM. U wordt verzocht de hiernavolgende informatie te  lezen alvorens de site daadwerkelijk te gebruiken. Door gebruik aanvaardt U
onvoorwaardelijk hetgeen er wordt in gesteld, ook indien dit eerder en onaangekondigd nog door de eigenaar werd gewijzigd.
De site – inclusief de volledige inhoud – wordt  als een advertentie opgemaakt en is alsdusdanig uitgegeven. Het downloaden, printen, kopiëren, tonen en eender welk ander gebruik is – indien voor commerciele doeleinden – verboden zonder uitdrukkelijke toestemming.

HANDELSMERKEN EN  INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud, de organisatie, de afbeeldingen, het design, de videos, de digitale bewerkingen en de materialen die op de site voorkomen, bevatten copyright-gegevens, en zijn bijgevolg de intellectuele eigendom  van JOHAN LAETHEM. Deze intellectuele eigendom is beschermd door nationale en internationale wetten.
U mag deze intellectuele eigendom enkel bekijken en gebruiken voor persoonlijk – niet commercieel – gebruik. Dit betekent niet voor herpublicatie, verdeling en  verkoop, en ook niet voor de onmiddellijk daarbij aansluitende gebruiken.
Geen enkel deel van deze intellectuele eigendom mag worden gereproduceerd in welke vorm ook, of mag worden verwerkt in welk systeem  ook, behalve voor persoonlijk gebruik, of intern gebruik binnen een organisatie met als doel informatie uit te wisselen.

“JOHAN LAETHEM” en “JOHANLAETHEM” zijn handelsmerken en eigendom van  JOHAN LAETHEM.
Andere project- of product-benamingen die op de site verschijnen kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.