oogmerk

dit medium wil voor de auteur de plek zijn om zich op een vrije en algemene manier kunstzinnig uit te drukken

algemeen wil zeggen dat hij  beschouwingen van velerlei aard in beelden wil omzetten.

vrij wil zeggen vrij van preoccupaties voor bv. schoonheid, vormgeving, ..

daarbij kan een bijzondere interesse uitgaan naar beschouwingen over de waarneming,  over de kunstzinnige ruimte  en over de perceptie van uitdrukkingen.

de auteur is er zich van bewust dat hij zich zal moeten beperken tot  zintuiglijke waarheden, en stelt dat wanneer zijn ervaringen  geschreven en op een voorlopige manier worden medegedeeld, dit onder voorbehoud is en klaar om ten allen tijde te worden bijgewerkt of weer geschrapt, zich maw. bewust van een soort traagheid.

jl